Kyläyhdistyksen säännöt

PAUKARLAHDEN KYLÄYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT.

1. NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Paukarlahden kyläyhdistys r.y. ja kotipaikka Leppävirran kunta.
Yhdistyksen toiminta-alueena on Paukarlahden kylän

2. TARKOITUS JA T0IMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on Paukarlahden kylän kaikinpuolinen kehittäminen.
Tähän tehtävään kuuluu kylän erilaisten palveluiden, harrastus ja vapaa-ajan toiminnanyleisten edellytysten edistäminen. Yhdistyksen tarkoituksena on edustaa jäseniään kuntaan ja muihin yhteistyökumppaneihin päin.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: järjestää koulutus- ja esitelmätilaisuuksia, retkiä,kilpailuja, kulttuuritilaisuuksia. harrastuspiirejä sekä juhlia.
Toimii maatalouden , eri ammattiryhmien, yrittäjien ja kotitalouksien yhteistyön edistäjänä.
Vastaa Paukarlahden suhdetoiminnasta ja tunnettavuuden edistämisestä yhdessä kunnan viranomaisten kanssa.
Vastaa yhteiseen käyttöön tarkoitettujen uimaranta ja venevalkama-alueiden hoidosta,käyttösopimuksista ja rakennuksista olemassa ole vien taloudellisten resurssien puitteissa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys anoo varoja julkisista avustuslähteistä ja järjestää arpajaisia myyjäisiä ja huvitilaisuuksia.

3.Varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä alueella vakituisesti sekä kesällä asuvat henkilöt. Yhdistyksellä voi olla kannatusjäseniä
Vuosikokous päättää jäsenmaksujen suuruuden erikseen varsinaisille ja kannatusjäsenille.

4. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. johon kuuluu vuosikokouksessa valitut Puheenjohtaja jakuudesta yhdeksään muuta jäsentä. Hallituksessa tulee ottaa huomioon sen edustavuus kylän eri osien, eri yhdistysten, eri sukupuolten, eri ikäluokkien osalta. Puheenjohtajan ja muiden jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kolme(3) sen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen. kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6. TILIT JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomuksineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme(3) viikkoa ennen vuosikokousta.Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi(2) viikkoa ennen vuosikokousta. Yhdistyksen kahden varsinaisen- ja kahden varatilintarkastajien toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

7. YHDISTYSTEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille vähintään viisi(5) päivää ennen kokousta paikallisessa lehdessä tai kylän ilmoitustaululla sekä lisäksi puhelimitse.

8. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-maaliskuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään. kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa(1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukseltaerityisesti ilmoitettuna asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella- ja kannatusjäsenellä äänioikeus ja yksi(l) ääni.

9 VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Esitetään vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien niistä antama lausunto.
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
Päätetään kuluvan vuoden jäsenmaksujen suuruudesta.
Hyväksytään kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Suoritetaan hallituksen puheenjohtajan vaali.
Suoritetaan hallituksen muiden jäsenten vaali.
Valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja näille kaksi varatilin-tarkastajaa. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja/ tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmeneljäs osan(3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa onmainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen, purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

valtatie 5:n helmi


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/paukarlahti/public_html/wp-includes/functions.php on line 5309