Konttilan osakaskunnan kokous

Konttilan osakaskunnan kokous
sunnuntaina 29.maaliskuuta 2015 alkaen klo 17.00 Paukarlahden koululla.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9 – 12 pykälissä mainitut asiat.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 29.3 -12.4.2015
Hannu Ronnilla , Liukontie 1 D 19, 79100 Leppävirta

valtatie 5:n helmi